WAARDERING en FINANCIËLE ANALYSE

De economische waarde die bij een waardering op dat bepaalde moment wordt toegekend aan een goed (of dienst), of een daarvan afgeleide verzameling of complex, is afhankelijk van vele factoren, zoals bijvoorbeeld:

  • de omvang van de verwachte ingaande en uitgaande geldstromen;

  • de tijdstippen waarop de geldstromen ter beschikking komen;

  • de risico’s en onzekerheden rond deze verwachtingen;

  • de maatschappelijke omgeving, zoals wetgeving, gewoonten, goede zeden, voorkeuren.

 

De vele factoren en variabelen maken het waarderen van een bedrijf lastig. Daarom wordt er bij iedere waardering gewerkt met aannames en vereenvoudigingen. De prestaties in het verleden van een bedrijf geven daarbij wel een indicatie maar natuurlijk geen zekerheid. Bij gebrek aan beter wordt bij veel waarderingen toch veel aandacht gegeven aan de historische prestaties van een bedrijf en een analyse van de historische cijfers. De verdiencapaciteit en kasstromen zijn daarbij wel sleutelwoorden.

 

In veel gevallen is het voor u als ondernemer voldoende om een beknopte waardering te laten maken. Dat is een waardering op hoofdlijnen die een goede eerste indruk geeft van een bedrijfswaarde. Onmisbaar als u overweegt om een bedrijf (of aandelenbelang) te verkopen of kopen.

Maak een afspraak om uw gedachten of wensen voor een waardering te bespreken!