top of page

​BEDRIJFSWAARDERING en FINANCIËLE ANALYSE

De bedrijfswaarde is afhankelijk van vele factoren, zoals bijvoorbeeld:

  • de zichtbare en onzichtbare bezittingen en schulden van de onderneming;

  • de omvang van de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen;

  • de tijdstippen waarop de geldstromen ter beschikking komen;

  • de risico’s en onzekerheden rond deze verwachtingen;

  • de maatschappelijke omgeving, zoals veranderingen in wetgeving, gewoonten, goede zeden, voorkeuren.

 

Ook kunnen persoonlijke voorkeuren (emotie) voor een bepaalde verkoper of koper een rol spelen voor een bedrijfswaarde. De vele factoren maken het waarderen van een bedrijf lastig en altijd subjectief. Daarom wordt er bij iedere bedrijfswaardering gewerkt met aannames en vereenvoudigingen. De prestaties in het verleden van een bedrijf spelen daarbij een rol, maar geven natuurlijk geen enkele zekerheid. Bij gebrek aan beter wordt bij veel bedrijfswaarderingen toch veel aandacht gegeven aan een analyse van historische cijfers, waarbij verdiencapaciteit en kasstromen wel sleutelwoorden zijn.

 

In veel gevallen is het voor u als ondernemer voldoende om een beknopte bedrijfswaardering te laten maken. Dat is een bedrijfswaardering op hoofdlijnen die een goede eerste cijfermatige indruk geeft van de bedrijfswaarde en een eerste richting kan geven voor een transactieprijs. Onmisbaar als u een bedrijfsovername overweegt of plannen hebt voor het verkrijgen of vervreemden van een aandelenbelang.

Maak een afspraak om uw gedachten of wensen voor een bedrijfswaardering te bespreken!

bottom of page