top of page

BEDRIJFSFINANCIERING

 

​​​Ondernemen gaat niet altijd zoals u dat gepland heeft. Zo kan de groei sneller gaan dan verwacht, of veel langzamer. Er kan plotseling een investeringskans zijn die u niet wilt laten lopen. Of door veranderingen in uw persoonlijke situatie wilt u toch eerder kijken naar het verkopen van uw bedrijf.

In dergelijke situaties is het goed als u bent voorbereid, door tijdig aandacht te geven aan de financiële positie van uw bedrijf nog voordat er iets ‘aan de hand’ is .

Welke financiering past het beste bij uw onderneming? Dat verschilt per bedrijf, per situatie en de fase waarin uw bedrijf zich bevindt. Het is goed om een deskundige buitenstaander af en toe te laten (mee-)kijken.

Voor veel ondernemers is financiering een lastig onderwerp. Helaas wachten veel ondernemers daarom te lang met het aanpassen van hun financiering. Pas bij een grote investering, sterke groei of een overname worden specialisten of de bank er bij gehaald. De tijden van ‘gemakkelijk krediet’ zijn voorbij. De kritische houding van banken (en investeerders) vergt van u als ondernemer echter een langere en betere voorbereiding dan voorheen.

​AHB consults CORPORATE FINANCE heeft meer dan 25 jaar ervaring hierin en kan u onafhankelijk bijstaan en adviseren.

Of u nu een bancaire financiering nodig heeft of wilt zoeken naar een particuliere investeerder, participatiemaatschappij of crowdfunding, houd voor ogen dat financiers de volgende punten altijd belangrijk vinden:

1.  Kwaliteit management/ ondernemer.

2.  Interne en externe administratie/verslaglegging op orde?

3.  Voldoende buffervermogen (solvabiliteit) en hoe gaan eigenaren daarmee om?

4.  Winstgevendheid (rentabiliteit) en de vooruitzichten daarvan.

5.  Ontwikkeling van de kasstromen (liquiditeit) goed in beeld?

Business plan/ ondernemingsplan

AHB consults CORPORATE FINANCE helpt u met het maken of verbeteren van de financiële paragraaf in uw ondernemingsplan.

Banken en investeerders en ook subsidieverschaffers vragen een duidelijk ondernemingsplan, waarin niet alleen uw visie, activiteiten en plannen worden beschreven, maar ook hoe u uw omzet behaalt, waarmee uw winst wordt gemaakt en hoe uw liquiditeit zich ontwikkelt. Besef dat niet slechts banken zo kritisch naar uw onderneming kijken, maar ook investeerders en zelfs uw grote klanten...

In het business plan (ondernemingsplan) beschrijft u alle relevante onderdelen van uw onderneming en waarvoor u de beoogde financiering zult gebruiken. Het is een gestructureerd document dat beschrijft hoe u uw idee verwezenlijkt in een nieuwe onderneming of nieuwe activiteit. Dat kunt u gebruiken als onderbouwing van uw plannen naar investeerders, financiers, uw werknemers en klanten.

​AHB consults CORPORATE FINANCE kijkt net zo kritisch als uw bank of mogelijk investeerder naar uw plan. Sluit de financiële uitwerking aan bij uw uitgangspunten ten aanzien van investeringen, kosten en omzet? Is de financieringsbehoefte in voldoende detail geanalyseerd en dekt zowel investeringen als werkkapitaal? Wij helpen u met aanvullingen of verbeteringen.

Vervolgens wordt de financieringsstructuur geanalyseerd die het beste past bij uw situatie en plannen, met een optimale financiering als doel. Dus met een evenwicht in flexibiliteit, kosten, zekerheden en bestendigheid als uitgangspunt. Daarna wordt bekeken hoe de optimale financieringsstructuur ingevuld kan worden en wordt een  financierings- of investeringsvraag geformuleerd.

Tot slot adviseert en begeleidt AHB consults CORPORATE FINANCE bij onderhandelingen en het beoordelen van offertes en overeenkomsten (voorwaarden, zekerheden, tarifering), tot aan de afronding.

bottom of page